Tiendes en Bydraes - Collage

Dankie vir jou tiendes en bydraes. Mag die Here jou ryklik seën en mag jou bydrae ‘n verskil maak in die Koninkryk van God. Kontak ons gerus indien jy enige verdere vrae  het.

EFT

ABSA Bank
Rekeningnommer: 1500 251 006
Takkode: 632005

Gebruik een van die volgende as verwysing

Gebruik een van die volgende as verwysing

Kliek op  die QR Code indien jy jou foon gebruik 

PayFast

Meer inligting oor PayFast