Tiendes en Bydraes

Dankie vir jou tiendes en bydraes. Mag die Here jou ryklik seën en mag jou bydrae ‘n verskil maak in die Koninkryk van God. Kontak ons gerus indien jy enige verdere vrae het.

Collage Gemeente

 Ons bied ‘n verskeidenheid betalingsmetodes aan om die bediening te ondersteun.  Dankie vir jou ondersteuning in hierdie opwindende reis van geloof en gemeenskap!

EFT

ABSA Bank
Rek nr: 1500251006 Takkode: 632005.

Kliek op die QR Code of  indien jy jou foon gebruik 

Gebruik een van die volgende as verwysings: Tiende, Offerande of Collage Donasie.

Touch & Welness Centre​

“Touch and Wellness Centre” streef daarna om positiewe impak in gemeenskappe te maak. Ons is ‘n geregistreerde NPO, PBO met ‘n Artikel 18a registrasie. Dit beteken dat deelname belastingvoordele vir jou of jou besigheid inhou, en BEE-bydraes maak ons gesamentlik ‘n beter samelewing.

Donasies vir Barmhartigheid
Touch and Wellness Center,
ABSA Bank,
Rekening nr: 4057921889,
Takkode: 632005,