fbpx

Berading Sentrum & Mediese Kliniek

By Collage is daar ‘n span mense wat gereed is om lidmate te ondersteun deur middel van berading of geestelike begeleiding. Hierdie tipe ondersteuning kan ‘n beduidende verskil maak in die geestelike en emosionele welstand van jouself en die gemeenskap as ‘n geheel. Berading en geestelike begeleiding bied ‘n veilige omgewing waarin mense hul emosies, vrae, twyfel, en uitdagings kan deel en ‘n plek vind om dit te verstaan en mee te werk. Dit kan ook bydra tot ‘n sterk gemeenskapsband, waar mense mekaar ondersteun en aanmoedig op hul geestelike reis.

Geestelike Begeleiding

Christelike geestelike begeleiding is ‘n proses waarin gelowiges pastoraal begelei word deur gebed, die Woord en geloof om hulle verhouding met God te versterk en lewensuitdagings aan te pak. Die bogenoemde proses is aanvullend tot die geestelike groei kurssuse wat in Collage aangebeid word.

Berading

Collage bied individuele sowel as groepsberading.

Berading is ‘n proses waarin ‘n opgeleide persoon ‘n individu help om deur ‘n verskeidenheid van emosionele, sosiale, gedragsuitdagings te werk. Die doel van berading is om mense te ondersteun, te bemagtig en te help om hul persoonlike, interpersoonlike of interne probleme aan te spreek en te oorkom.

By die Beradingsentrum kan mense gehelp kan word met krisis en trauma ontlonting/berading.

Groepsberading: Daar is kort kursusse om mense te help met verlies, ouerskap, spanning ens.

Kapel

Daar is Woensdae om 13:00 ‘n diens in die Kapel.

Dit is ‘n geleentheid vir jou om stil te raak voor die Here met ‘n kort boodskap. Die diens is 30 min lank. Na afloop van die diens is daar nagmaal beskikbaar. Indien jy gebed benodig het kan iemand saam met jou bid en daar is geleentheid om deur die stasies te beweeg.

Tuine van Hoop en Lewenstasies

Weeksdae 8:00 tot 16:00 kan jy op jou eie die Tuine van Hoop en die Lewenstasies besoek.

Deel van die Tuine van Hoop en Lewenstasies vorm deel van die kapel waar jy kan kom bid en God ervaar. Rondom die kapel is daar twaalf lewenstasies. Hierdie stasies is gebou op die lewe van Jesus en word gebruik as deel van ‘n terapeutiese proses wat jou lewe oopmaak om die stem van God te hoor.

Wat moet ek doen wanneer ek die gebedstuin en lewenstasies besoek?

  1. Begin in die Kapel
  2. Kies een van die 8 verskillende boekies waarmee jy die meeste identifiseer.
  3. Sit en lees die inleiding van die boekie
  4. Steek ‘n kers aan voor in die kapel as simbool dat Jesus die lig van die lewe is
  5. Plaas jou vertroue in die Here vir jou reistog deur die lewenstasies.
  6. Besoek die lewenstasies in die tuin en lees die toepaslike gedeelte uit die boekie.
  7. Neem genoeg tyd om stil te word by elke stasie om in te neem wat die Here jou wil wys
  8. Eindig die reis af in die kapel waar jy self nagmaal gebruik en die slot lees.

Opmerkings

  • Daar is berading beskikbaar op sekere dae. 
  • Die stasies is ‘n plek van stilte. Weerhou jouself daarvan om hier gesprekke aan te knoop en respekteer ander mense se geleentheid om te Here te beleef!

Mediese Kliniek

Ons doel is om daardie lede van ons gemeenskap te bereik wat nie privaat gesondheidsorg kan bekostig nie en sukkel om toegang tot staatsklinieke te verkry. Die kliniek is vir primêre sorg en ons is daarom nie toegerus om trauma of lewensbedreigende noodgevalle te behandel nie, of spesiale ondersoeke soos röntgens te doen. Tans sal ons voorskrifte uitreik, maar ons hoop om binnekort medikasie te kan voorsien. As jy mediese sorg benodig, bespreek jou afspraak en ons sal graag help.