fbpx

Indien jou skoolverlater die geleentheid wil benut is die volgende stappe relevant

Stap 1

Aansoek

Laai die aansoekvorm af, voltooi in en stuur dit na info@etta.co.za ASAP

Stap 2

Onderhoud

Daar word ʼn onderhoud gereël met die student en ouers

Stap 3

Registreer

Indien die student aanvaar word moet Ouers te same met die Student die kontrak teken wat meer besonderhede oor die program bevat asook die dissiplinêre kode

Stap 4

Begin

Die student moetaanmeld in Januarie wanneer die program afskop met ʼn oriëntasie

Interternskap by Collage Gemeente in samewerking met Excell Theological Training Acedemy (sien www.etta.co.za) is ʼn geleentheid vir skoolverlaters om beroepsgereed te kom met ʼn erkende (SAQA geakkrediteerde) NQF5 sertifikaat in pastorale bediening. Die student sluit aan by die voltydse span en  werksaamhede van Collage gemeente en word op ʼn gestruktureerde wyse betrek by kennis modules wat op ʼn formele wyse in klasverband aangebied word, praktiese modules om die verskillende elemente van gemeentewerk onder die knie te kry. Laastens kry die student ʼn geleentheid om deur werksmodules hulle bekwaamheid te verbeter.

Aan die einde van die program binne die derde jaar skryf die student ʼn eksterne eksamen wat lei tot die sertifisering na ʼn NQF5 kwalifikasie. 

 

Koste

Opsie 1

Die totale koste van die NQF5 Internskap vir die periode van 2 jaar is R 25 000, insluitend alle studiemateriaal, uitgesluit reiskoste vir uitreikaktiwiteite, kampe en ander ekstra koste, asook die finale eksamen (EISA wat geskat word op R 1000) – Januarie: R 1000 registrasiefooi (Betaling voor ons begin) + R 24000 of 22 betalings van R 1091 = R 25 000.

Opsie 2

As jy die Eenjaar Opsie kies, sal dit R 15 000 wees, en as die student sy/haar NQF5 in die volgende jaar wil voltooi, sal dit ‘n bykomende R 5000 wees vir die tweede jaar – R 1000 registrasie, R1273 X 11 en dan R417 X 12 vir die tweede jaar.