fbpx

Berading

Jy kan ‘n afspraak maak vir individuele berading Woensdae tussen 14:00 en 16:00. Ons het ook groepsberading waarvoor jy kan inskryf.

By die Beradingsentrum kan mense gehelp kan word met krisis en trauma ontlonting/berading.

Groepsberading: Daar is kort kursusse om mense te help met verlies, ouerskap, spanning ens.

Kapel

Daar is Woensdae om 13:00 ‘n diens in die Kapel.

Dit is ‘n geleentheid vir met ‘n kort boodskap. Die diens is 30 min lank. Na afloop van die diens is daar nagmaal beskikbaar. Indien jy gebed benodig het kan iemand saam met jou bid en daar is geleentheid om deur die stasies te beweeg.

Gebedstuin en Lewenstasies

Weeksdae 8:00 tot 16:00 kan jy op jou eie die lewensentrum besoek

Deel van die lewensentrum is die kapel waar jy kan kom bid en God ervaar. Rondom die kapel is daar twaalf lewenstasies. Hierdie stasies is gebou op die lewe van Jesus en word gebruik as deel van ‘n terapeutiese proses wat jou lewe oopmaak om die stem van God te hoor.

Wat moet ek doen wanneer ek die gebedstuin en lewenstasies besoek?

  1. Begin in die Kapel
  2. Kies een van die 8 verskillende boekies waarmee jy die meeste identifiseer.
  3. Sit en lees die inleiding van die boekie
  4. Steek ‘n kers aan voor in die kapel as simbool dat Jesus die lig van die lewe is
  5. Plaas jou vertroue in die Here vir jou reistog deur die lewenstasies.
  6. Besoek die lewenstasies in die tuin en lees die toepaslike gedeelte uit die boekie.
  7. Neem genoeg tyd om stil te word by elke stasie om in te neem wat die Here jou wil wys
  8. Eindig die reis af in die kapel waar jy self nagmaal gebruik en die slot lees.

Opmerkings

  • Daar is berading beskikbaar op sekere dae. 
  • Die stasies is ‘n plek van stilte. Weerhou jouself daarvan om hier gesprekke aan te knoop en respekteer ander mense se geleentheid om te Here te beleef!