Kliek op die toepaslike blokkie vir meer inligting of voltooi die vorm
Raak Betrokke
BEDIENINGE
Manne

Om betrokke te raak stuur asseblief 'n e-posadres aan Jors na manne@collage.org.za

By Collage se mannebediening skep ons ruimte om saam te ontdek wat God ingedagte gehad het toe Hy manne geskape het. Ons daag manne uit om vir 'n hoër doel te lewe.

Die mannebyeenkomste is informeel en vir manne van alle ouderdomsgroepe. Tydens sulke geleenthede word ons geïnspireer en aangemoedig om manmoedig te lewe by die huis, werk en in die gemeenskap. Ons is van die oortuiging dat wanneer mans hulle leierskap rol opneem verander gesinne, besighede en gemeenskappe.

Alle mans wat deel raak van die gemeente word outomaties deel van die mannegroep op die databasis en bemarking na mannebyeenkomste geskied per e-pos en nuusflitse tydens die eredienste.

Elke tweede maand is daar 'n mannebraai op 'n Saterdagoggend en een maal per jaar is daar 'n uitreik en mannekamp. Daar is ook 'n ondersteuningsgroep. Mail "HELP ASB" na bogenoemde e-posadres.
Vroue

Om betrokke te raak stuur asseblief 'n e-posadres aan Tersia na tersiabasson2@gmail.com

Alle dames wat deel raak van die gemeente word outomaties deel van die vrouegroep op die databasis en bemarking na vrouebyeenkomste geskied per e-pos en nuusflitse tydens die  eredienste.

Daar is kwartaaliks vroue geleentheid en daar word ingeskaekel by konferensies en geleenthede in die omgewing.
Kleingroepe

By Collage glo ons dat kleingroepe 'n goeie manier is om dieper te groei in jou geloof saam met ander gelowiges. Betekenisvolle verhoudinge word gevorm en jy “connect” op 'n dieper vlak as in 'n erediens.

Twee maniere om betrokke te raak in kleingroepe is: Sluit aan by 'n kleingroep of begin jou eie kleingroep.

kleingroepe kom op verskillende dae, tye en plekke in die week bymekaar.
Voltooi om in te skakel by 'n kleingroep.
Jubeljare

Jubeljare is Collage se senior bediening vir persone van 60 jaar en ouer. Seniors is vir ons belangrik en is ʼn gemeente se bron van krag, want dit is hulle wat veral vir die gemeente bid en die gemeente met wysheid dien.

Daar is weekliks 'n byeenkoms op Dinsdae om 10:00 in die Kapel. Tydens hierdie geleenthede is daar lof en aanbidding, insette uit die Woord en natuurlik baie kuier en lekker eet.

Jubeljare skep ruimte vir senior mense om te behoort en nuwe vriendskappe te vorm.


Om betrokke te raak skakel asseblief vir Dolf Minaar by 082 334 3595 
Die Volgende Generasie


Daar is 'n spreekwoord wat sê: “It takes a village to raise a child”. Ons ONDERSTEUN ons ouers om hul kinders te leer om die regte pad te kies.

Kinderstad - 3 Jaar tot Gr. 6
Ons het 'n verhoudingsgebaseerde kinderbediening waar kinders op hul vlak geleer word van God die Vader, Jesus, die Heilige Gees en ook om prakties die Woord in hul lewe toe te pas Sondagoggende tydens die diens, pretdae en ‘n kamp.

Zone 7 - Gr. 7
Gr. 7's het unieke behoeftes en ons het 'n groep wat fokus om dit aan te spreek en hul identiteit te vestig vir die hoërskool. Dit vind plaas Sondagoggende tydens die diens.

Radikaal - Gr. 8-12
Ons hart is om tieners te leer hoe om hulle alledaagse verhoudinge met liefde aan te pak Donderdagaande, Sondagoggende.

Om betrokke te raak stuur asseblief 'n e-posadres na gerda@collage.org.za
Gasvryheid

Eerste indrukke is blywend en daarom is gasvryheid 'n belangrike bediening om te verseker dat elke gas welkom en tuis voel. Daar is altyd ekstra hande nodig tydens eredienste en spesiale geleenthede om dit te verseker. Verantwoordelikhede sluit onder andere verwelkoming, plek aanwysing, uitdeel van nagmaal en die opneem van offergawes in.

Om betrokke te raak stuur asseblief 'n e-posadres aan Michelle na michelle@collage.org.za
Musiek

Lofprysing en aanbidding speel 'n sleutel rol in elke gelowige se lewe. Daar is ruimte vir persone wat musikaal is om deel te raak van die aanbiddingspan.

Om betrokke te raak stuur asseblief 'n e-posadres aan Ruan na ruan@collage.org.za
Gebed

Die gebedspan is 'n groep mense wat deur God geroep is om in die gaping te staan vir Collage Gemeenskapskerk en die gemeenskap. Hulle kom op 'n weeklikse basis bymekaar om 08:30 en 17:00.

Om betrokke te raak stuur asseblief 'n e-posadres na gerda@collage.org.za
Tegnies

Tydens elke diens is daar 'n hele span wat agter die skerms met hulle talente dien om die diens mootnlik te maak. Fesette sluit onder andere in klank, beligting, multimedia, streaming, video kamera werk, neem van fotos, bou van dekor ensovoorts.

Om betrokke te raak stuur asseblief 'n e-posadres na jacques@collage.org.za